Семинар со шиханот Антонино Черта

Posted on Categories Почетна

Нашиот учител за Даито рју Аикиџуџутсу и за Оно ха Итто рју (Такеда-ден), шиханот Антонино Черта, ќе го одржи својот редовен годишен семинар на 16-17 април.

Предавањата ќе се одвиваат во Хомбу Доџо-то на Организацијата за изучување класични јапонски борбени вештини „Пат кон Сонцето“, сместено во долината под планината Липац. За нашите членови обезбедено е бесплатно сместување во рамките на самото доџо. 

Учесниците на семинарот, ќе имаат можност да учествуваат и на еден бесплатен и дополнителен час, што ќе се одржи во петок од 19:00 до 21:00 часот. 

Во сабота и во недела, тренинзите ќе се одвиваат од 10:00 до 12:00, а потоа од 16:00 до 18:00 часот (двата дена).

Тема на семинарот ќе биде Санкаџо односно катите од третиот каталог на Даито рју Аикиџуџутсу.